Mannskoret Gaasehud

    Forsiden

    Om koret

    Hva gjør vi?
   
med bilder

    Fotogalleri

    Arkivet

    Lydklipp

    Gjestebok

    Medlemsinfo


Ni prinsipper for én fylkeskommune

Gaasehud var innom nyttårsfesten til Vest-Agder fylkeskommune som akkurat nå er på vei mot en ny fylkeskommune. Og Gaasehud presiserte sanglig de ni prinsippene som den nye organisasjon skal ledes etter.

Siste natt med gjengen i Vest-Agder fylkeskommune  på Tangen Videregående skole i Kristiansand, i kantina "himmel&hav"

 Lokalet innbyr til spektakulære vinklingerI trappen ned til kantina gav Gaasehud til beste de ni prinsippene som den nye organisasjonen skal arbeide etter, til tonene av «Anthem» av Tim Rice, Benny Andersson and Björn Ulvaeus.


Og forsamlingen sang med, etter manus. Men med levende lys!

Utvikling og etablering av Agder fylkeskommune bygger på ni førende prinsipper:

  • Samhandling på tvers, internt og eksternt

  • Kvalitet i leveransene og brukeren i sentrum

  • En robust og fleksibel fylkeskommune

  • En synlig fylkeskommune

  • Tydelig strategisk retning, og god gjennomføring

  • Innovasjon og kontinuerlig forbedring

  • Bruke fylkeskommunens samlede kompetanse

  • Åpenhet og tillit

  • En attraktiv og framoverlent fylkeskommune

(Dette fikk André Vaaler laget en sangbar tekst utav.)Kontakt oss: formann@gaasehud.no, dirigent@gaasehud.no, alle@gaasehud.no,webmaster@gaasehud.no

 
Org. nr. 987 515 716