Mannskoret Gaasehud

    Forsiden

    Om koret

    Aktiviteter

    Arkivet

    Lydklipp

    Gjestebok

    Medlemsinfo

 

Mannskoret Gaasehud  

Aktiviteter med bilder er lenket opp

2017:

 1. februar "Whatever you want" Kick Cafe
11. februar Bestyrerindefest Håndverkerforeningen
20-23 april Øvelseshelg Skagen
24 april Blodbankkonferansen Bystranda hotel
7. mai Start Life Support, gudstjeneste Lund kirke
9.juni Nevrologer Ernst hotel
18. august Sett lykt på brygga Flekkerøy
     
29.septemer Greni med Gaasehud på Kick Kick
     
17.oktober Start-kamp Sør arena
     
15. november Torridal historielag ("vår historie") Torridal kirke
     
1. desember Bokslipp ... ltB-notebok  
14-16 desember ...like til Betlehem Kilden
22. desember Hos naboen Hos naboen

Gaasehud flere år:
2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 -
2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016