Mannskoret Gaasehud

    Forsiden

    Om koret

    Hva gjør vi ?
   
med bilder

    Fotogalleri

    Arkivet

    Lydklipp

    Gjestebok

    Medlemsinfo


"Ingen er bare det du ser" 
evt "Historien om Gaasehud" i Vennesla frikirke 2018.

Mannnnskoret Gaasehud var invitert til Vennesla frikirke med historien sin i sang, ord og bilder. Samt en samtale mellom Toril B. Hodnemyr og dirigenten Ivar Kirkhus under  vignetten "Ingen er bare det du ser", vinklet mot Kirkens bymisjon sitt arbeid.

André Vaaler var først ute, med sine betraktninger over en øvelse med Gaasehud.
Latteren satt løst i koret... (MMS-foto: Anne Sofie...)


Vennesla frikirke var full av forventningsfulle venndøler som fikk  enn 90 minutters gjennomsang og - gang av de siste 21 gaasehud-år.
Samt en fin samtale mellom Hodnemyr/Kirkhus. (MMS-foto: Anne Sofie...) en samtale som enkelt kan oppsummeres til:

- Uansett hvem vi er og hvordan livet har blitt så har vi behov for å bli sett og å bli møtt med respekt!

Å møte mennesker med åpenhet og raushet fremfor å dømme etter førsteinntrykket gjør møter mellom mennesker spennende. Gi mennesker mulighet til å bidra og å føle tilhørighet...det gir mening i livet

Kirkens bymisjon gjør jo en fantastisk jobb, avslutter Toril B. Hodnemyr

Jens Erik Timenes med solo på "Mannskorsangen". (MMS-foto: Anne Sofie...)


Og ellers var det var tral, Fratelli, hymner til idrettsarenaer, sommerminner,  Anthem, Eg vil ikkje dø, Natten er lang og Olav Trygvasson.
Altså noe for enhver smak. Samt den danske nasjonalsang som ekstranummer.

Herlig når en fornøyd gammel mann drar en av sangerne  i skjorteermen og sier:
«Det e heilt utrulig å han Kirkhus har fått ud av denne gjengen. Heilt utrulig!»

Eller han som kom bort  og sa noe sånt som at «Det var stort at høre den danske nasjonalsangen for en danske som har vært venndøl i 50 år.»


Og så var det kveldsmat på kirketorget etter møtet.
Takk for en fin søndagskveld i regi av Vennesla frikirke!


Kontakt oss: formann@gaasehud.no, dirigent@gaasehud.no, alle@gaasehud.no,webmaster@gaasehud.no

 
Org. nr. 987 515 716